Změna výboru SPS

Dne 12.10.2020 proběhlo doplnění výboru SPS. Vzhledem k epidemiologicky nepříznivé situaci jsme se rozhodli nutnou volbu výboru uskutečnit formou hlasování přes email, ale byla i možnost hlasování provézt osobně, dle osobního uvážení. Navržení kandidáti paní Ing. Dona Jandová a pan Vladimír Dejl se stali členy výboru. pro 11 hlasů, 3 se zdrželi.

Cílem výboru je aktivně řešit všechny oblasti, které ovlivňují zajištění provozu pečovatelské služby a to jak přímo, tak i nepřímo, ale také utváření příležitostí pro cílovou skupinu ZP se dle individuálních potřeb setkávali, poznávali a mohli  být svými zkušenostmi pomocí sobě navzájem i širokému okolí. K tomuto vznikne facebook skupina VOZÍČKÁŘI KLADNO.