Ceník služeb

Tento ceník je platný od 1. 6. 2018.

Obligatorní služby (základní služby)

 1. Osobní pomoc = 130,-Kč/ 1 hodina                           
 2. Pomoc při zajišťování chodu domácnosti  = 120,-Kč/1 hodina

Neodvolání nasmlouvané pečovatelské služby dle  Smlouvy:

 1. Osobní pomoc = 130 ,- Kč/1 hodina
 2. Pomoc při zajišťování chodu domácnosti =120,- Kč/1 hodina

Fakultativní služby (nepovinné služby)

 1. Služba neodkladné  pomoci 1000,- Kč/1 měsíc
 2. Dohled nad požitím léku                     10,-Kč/úkon
 3. Dohled v domácnosti klienta              10,-Kč/ 5 min.
 4. Kopírování ČB dokumentu A4           3,- Kč/1 ks
 5. Zapůjčení mech.vozíku                        5,- Kč/1 den
 6. Zapůjčení Biolampy                           10,- Kč/1 den
 7. Zapůjčení 3 m, 2 m, 1 m  nájezdů      10,- Kč/1 den
 8. Vyčištění vozíku vlastními  prostředky 130,-Kč/1 hod
 9. Autopřeprava ZP osob – viz Ceník Autopřepravy SPS Kladno

Při neuhrazení obligatorních nebo fakultativních služeb v daném termínu – převod na další měsíc

 • 100,-Kč/1 měsíc

SPS si vyhrazuje právo na změnu ceníku poskytovaných služeb.

Změna je prováděna písemným dodatkem ke smlouvě.