Naše služby

Rychlý rozcestník

Podrobnější informace jsou dostupné níže nebo ve formě letáku. K dispozici je ceník služeb SPS, ceník autopřepravy SPS, pravidla pro vyřizování stížností, dále kontakty a novinky.

Informace

Posláním speciální pečovatelské služby z.s. je podpora a pomoc osobám s tělesným  postižením bydlícím v Kladně, ve spádové oblasti Hřebečské ulice, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Jsou to osoby s rozdílným typem tělesného postižení často v kombinaci se  seniorským věkem, tudíž je jejich potřeba podpory a péče velmi různorodá, od nepravidelné podpory po každodenní několikahodinovou pomoc. Tito lidé mají svobodnou vůli v rozhodování o tom, jak chtějí žít a jakou dopomoc nebo sociální službu si ke svému životu zvolí.

Cílem Speciální pečovatelské služby z.s. je umožnit zdravotně znevýhodněným osobám žít co nejdéle ve svém domácím prostředí a umožnit jim nezávislý styl života. To je podmíněno skutečností, že si mohou zvolit čas provedení úkonu dle momentální potřeby a tak vést nezávislý styl života jaký žijí ostatní lidé. SPS Kladno z.s. podporuje lidi s tělesným postižením v důstojném způsobu života a zachovává kontakt těchto osob s přirozeným prostředím a společností.

Služba je určena osobám s  tělesným postižením od 18-ti let bydlícím v Kladně, ve spádové oblasti v Hřebečské ulici 2674, 2676, 2678, 2680. Pečovatelská služba SPS Kladno z.s. je poskytována dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 40 a  Vyhlášky č. 505/20006 Sb., v platném rozsahu, dále dle § 37  ZSS poskytuje  základní sociální  poradenství. Služba neodkladné pomoci  je zajišťována fakultativně dle § 35 citovaného zákona.

Statistické údaje

  • Kapacita uživatelů: 48
  • Věková struktura: od 18-ti let
  • Uživatelé jsou s různým typem a tíží tělesného postižení, a proto je jejich potřeba péče různá.
  • SPS poskytuje péči v rozsahu 25- 80 návštěv denně
  • Charakteristika věkového složení uživatelů: muži a ženy ve věku 26  až 89 let (tato charakteristika se zkoumá 1x ročně)
  • V loňském roce 2018 využilo pečovatelské služby 41 osob
  • Celkový počet poskytnutých služeb v bytě uživatelů za rok 2018:  28 455  (jednotlivé úkony v domácnosti uživatele)