Ceník autopřepravy

Tento ceník je platný od 1. 6. 2018

 • přistavení vozidla = 30,- Kč – přistavení vozidla se rozumí, je-li vozidlo přistaveno na kterékoliv místo v Kladně a bude účtováno v ceně přepravy
 • plátci poplatku služby neodkladné pomoci = 10,- Kč/1 km po Kladně, mimo Kladno 8,- Kč/1 km – kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
 • neplátci poplatku neodkladné pomoci = 14,- Kč/1 km, zvýhodněné-nad 50 km kilometrů 10,- Kč/1 km, kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
 • čekací doba: 1. – 3.hodina = 15,-Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
 • čekací doba: 4. hodina a další = 50,-Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
 • Možnost přepravy zdravotních a kompenzačních pomůcek (zdravotní postel, matrace, hrazda k lůžku, chodítko, vozík elektrický, mechanický nebo skútr)

V případě znečištění a poškození vozidla ze strany přepravované osoby, uhradí přepravovaná osoba vzniklou škodu v plné výši.
Při nezrušení jízdy se klientovi účtují náklady, které tímto přepravci vznikly tzn. za přistavení vozidla, případně ujeté km při přistavování

Prohlášení SPS Kladno

 Vzhledem k tomu, že SPS Kladno provozuje přepravu ZP osob jedním vozidlem  a zaměstnává jednoho řidiče, má právo  na odvolání objednaných jízd, a to z vážných důvodů jakými jsou např. závada na mikrobusu, akutní nevolnost řidiče nebo jeho  pracovní neschopnost, dále  mimořádná dovolená řidiče a další nepředvídatelné události, které znemožní poskytnout tuto službu.

Možnosti náhradního řešení

 • Dle nastalé  situace budou po domluvě s klientem nabídnuty možnosti  řešení, tak aby v maximální míře byly eliminovány negativní dopady.

Příklady možného řešení:

 1. klientovi bude nabídnutý náhradní termín přepravy
 2. klient má možnost využití  městské bezbariérové hromadné dopravy , dále jsou uživateli  předány kontakty na další provozovatele speciální přepravy ZP osob (s dopravci  poskytujícími obdobné služby, budou-li jejich služby dostupné)

Jestliže se závada nebo událost přihodí během jízdy, budou klientovi nabídnuty tyto možnosti řešení:

 1. klientovi bude nabídnutý náhradní termín přepravy
 2. klient má možnost využití  městské bezbariérové hromadné dopravy
 3. SPS Kladno  zajistí  ve vážných případech (např. při havárii vozu) náhradní dopravu (s dopravci poskytujícími obdobné služby, budou-li jejich služby dostupné)
 4. SPS Kladno se obrátí o pomoc na záchrannou složku – dle vážnosti situace

V případě nesouhlasu s nabídnutými možnostmi přebírá zodpovědnost za řešení své situace klient.

Finanční vyrovnání

V případě zajištění dopravy jiným poskytovatelem nebo jinou složkou rozdíl náhrady nákladů náhradní přepravy klientovi dorovná SPS Kladno.