Jaké služby poskytujeme?

Peč.služba

Možnosti toho, co by jste mohli potřebovat nejsou vyčerpány, proto Vás prosíme, pokud máte nápady a návrhy, jak služby zdokonalit a naplnit Vaše potřeby, aby jste dali vědět. Přivítáme i pomoc při shánění sponzorů, na kterých je provoz občanského sdružení závislé. Přivítáme i nabídky na dlouhodobější spolupráci s občany, kteří jsou ochotni zapojit se a pomoci dobrovolnou prací na chodu občanského sdružení.

 

Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:

  • podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • podporu při zajištění chodu domácnosti
  • podporu při seberealizaci
  • podporu při uplatňování práv klienta a při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Kapacita pro poskytování služeb může být vyčerpána, přesto je naší snahou Vám pomoci a nalézt řešení pro danou situaci.

Provozní doba pečovatelské služby je nepřetržitá ( 732 974 453 pečovatel) (přestávka od 12 00-12 30)

Přejeme Vám plnou spokojenost s našimi službami.

 

Speciální pečovatelská služba
Manažer provozu Speciální pečovatelské služby

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz