Projekt 2000 ptačích budek pro Kladno a okolí

Ptačí budky

 

Vítejte na stránce věnované projektu 2000 ptačích budek pro Kladno.

Projekt 2000 budek pro Kladno vznikl v návaznosti  akce z minulého období, kdy SPS darovala městu Kladno  50 ptačích budek.

SPS nezisková organizace zajišťující v prvé řadě non-stop pečovatelskou službu vstupuje svou návaznou činností do různých oblastí, které mají vždy jedno společné a to je pomoc někomu nebo něčemu co má smysl a je potřeba.

Proto vznikl i nápad 2000 ptačích budek pro Kladno, který je po mnoha stránkách jedinečný a originální.

Realizace projektu může změnit mnohé věci okolo nás i v nás samotných:

1.dopomůže k rozmnožení ptactva = Jen drobnost, víte, že jedna hnízdící sýkorka za dobu hnízdění vysbírá 70 000 housenek a přes 3 000 000 další havěti škodící plodinám a stromkům?

2.dopomáhá lidem se zdravotním postižením, ale i lidem ve st. důchodu se zapojit do výroby budek i s tím spojených činností = udržet aktivní život

3.projekt i díky Vám, kteří do něho vstupujete prostřednictvím zakoupení či pronájmu ptačí budky, pomůže financovat provoz potřebné pečovatelské služby

4.projekt spojuje dva světy lidí, kteří se mohou vzájemně „obohatit“ = návazné služby pomoci v oblasti, které rozumíme a máme protkanou různými zkušenostmi.

5.budky si oblíbili i děti, kterým tímto přibližujeme ptačí svět, kdy mohou sledovat hnízdění a krmení.

6.oblast prevence úrazů = provádíme i ukázku výroby budek ve školkách i školách, kdy se při této činnosti otevírá prostor zcela přirozeně reagovat na dotazy dětí, které nemají zkušenost s člověkem s postižením.

7.v neposlední řadě a to je velmi důležité budky svojí vtipností a provedením rozzáří oči a vyvolají  úsměv.

 

JAK JE MOŽNÉ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT

  1. Zakoupením nebo pronajmutím ptačí budky viz. Info leták s informacemi
  2. Zapojením se do činnosti (např. pomoc při rozvěšování budek)
  3. Pomoc např. ohoblování prken (má li někdo možnost)
  4. Účastí na různých akcích, které budeme pořádat (Váš email a my Vám dáme vědět co pořádáme)
  5. I tím, že nás požádáte o poradenství v sociální oblasti (např. péče o nemocného)
Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz