Kdo jsme?

Peč.služba

SPS zajišťuje nepřetržitou pečovatelskou pomoc občanům se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí, aby mohli žít důstojný a plnohodnotný život.

Posláním Speciální pečovatelské služby poskytované  je podpora a pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby.

Činnost Speciální pečovatelské služby tak podporuje své uživatele v důstojném způsobu života, v soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a ochraňuje své uživatele před sociálním vyloučením či odchodu do ÚSP nebo Domova důchodců. Cílem Speciální pečovatelské služby je poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena, zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno , umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit jim základní životní potřeby, umožnit jim nezávislý styl života, zachovat kontakt osob se zdravotním postižením s jejich přirozeným sociálním prostředím a oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd.

Služba je určena osobám s tělesným postižením od 18 let, kteří bydlí ve spádové oblasti Kladno, Hřebečská 2674,2676,2678,2680

Bližší informace získáte u vedoucího SPS a na stránce s podrobnějšími informacemi. Možnosti toho, co by jste mohli potřebovat nejsou vyčerpány, proto Vás prosíme, pokud máte nápady a návrhy, jak služby zdokonalit a naplnit Vaše potřeby, aby jste dali vědět. Přivítáme i pomoc při shánění sponzorů, na kterých je provoz občanského sdružení závislé. Přivítáme i nabídky na dlouhodobější spolupráci s občany, kteří jsou ochotni zapojit se a pomoci dobrovolnou prací na chodu SPS.

Přejeme Vám plnou spokojenost s našimi službami.

Speciální pečovatelská služba
Manažer provozu Speciální pečovatelské služby

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994
IČ: 48707783
DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH)
Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100

 

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz