Poděkování lidičkám zapojených do projektu 2000 budek pro Kladno

Financování

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu 2000 budek pro Kladno a tím pomáháte , jak přírodě, tak naší organizaci finančně zajistit provoz této nezbytné pečovatelské pomoci.

 

Dary nebo platby za pronájem budek a jiné můžete nalézt na TRANSPARENTNÍM ÚČTU SPS

 

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz