Výroční zprávy

Peč.služba  

Vážíme si každé pomoci a se svěřenými prostředky hospodaříme uvážlivě a opatrně. Jak s finančními prostředky nakládáme je patrné z každoroční výroční zprávy, která transparentním způsobem ukazuje jak hospodaříme a svěřené finanční a materiální prostředky využíváme. Všem, kteří nás za uplynulé roky podpořili srdečně děkujeme, každé pomoci si velmi vážíme.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz