Historie SPS

Peč.služba  

Historie Speciální pečovatelské služby sahá do roku 1994. V této době ve 250 bezbariérových bytech byla zajištěna pečovatelská služba od 7 00 do 15 00 hodin. Pro postiženého člověka, který potřebuje pomoci v základních potřebách byla tato péče nedostatečná a řešení pro postiženého člověka bylo opustit byt a odejít do některého z ústavů soc. péče. Pro mladé lidi nepředstavitelná a černá budoucnost.

V této době se našlo 5 občanů všichni s velmi těžkým zdravotním postižením, kteří se nesmířili s takovouto budoucností a rozhodli se hledat řešení nepříznivé situace. Během krátké doby se k těmto pěti přidalo dalších cca 50 občanů. Došlo k založení Občanského sdružení Speciální pečovatelská služba. Dalším úkolem pro nás bylo získat dostatek finančních prostředků, které by pokryly náklady na provoz služby. Náklady na vojáky na civilní službě, kteří zajišťovali pečovatelskou pomoc nebyly vysoké, přesto však neúnosné, aby klienti uplatili celý provoz. Pomohlo nám Ministerstvo práce a sociálních věcí na které jsme každoročně podávali projekty. Prostřednictvím civilní služby jsme nepřetržitým provozem zajistily nejnutnější potřeby našim klientům. Nikomu již nehrozilo, že bude muset změnit svůj život odchodem do Ústavů sociální péče, domova důchodců atd., naopak se ukázalo, že naši klienti začali žít aktivním běžným životem. Dnes je běžné, že naši klienti chodí do zaměstnání, studují a nebo založili rodinu a vychovávají děti. Postižený člověk často zvládne mnoho věcí, ale jsou věci, které jsou nad jeho možnosti (přesunout na vozík, pomoc s oblečením, pomoc na WC atd.). Naše pomoc spočívá v tom, že klientům pomůžeme překonat to co nezvládnou a tak u někoho 5 minut u druhého 30 minut pomoci umožní žít plnohodnotný život.

V roce 2004 došlo ke změnám, protože skončila civilní služba a bylo potřebné přejít na zaměstnávání pracovníků. S tímto krokem se naše organizace musí vyrovnávat s několika násobným navýšením nákladů na zajišťování provozu. Na druhou stranu můžeme poskytovat služby na lepší úrovni prostřednictvím vyškolených pracovníků a hlavně lidí, kteří si tuto práci vybrali dobrovolně a mají k ní kladný vztah.

Kromě pečovatelské pomoci naše organizace zajišťuje od roku 1999 autopřepravu speciálně upraveným mikrobusem, který občany se zdravotním postižením dopraví na místo, které si klient přeje za přijatelné ceny.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz