Ceník autopřepravy SPS z.s. platný od 1. 3. 2016

Peč.služba  One comment

  • Přistavení vozidla = 30,- Kč – přistavení vozidla se rozumí, je-li vozidlo přistaveno na kterékoliv místo v Kladně a bude účtováno v ceně přepravy .
  • Plátci poplatku služby na zavolání = 10,- Kč/1 km po Kladně, mimo Kladno 8,- Kč/1 km – kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
  • Neplátci poplatku služby na zavolání = 14,- Kč/1 km, zvýhodněné-nad 50 km kilometrů 10,- Kč/1 km, kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
  • Čekací doba: 1. – 3. hodina = 15,- Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
  • Čekací doba: 4. hodina a další = 50,- Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
  • Stěhování = 75,- Kč za každých započatých 15 minut – přeprava větších břemen (nábytek, koberec, sedací souprava, televize atd.). K sazbě stěhování se připočítává přistavení vozidla, ujeté kilometry a čekací doba. Vše bude účtováno v ceně přepravy. (sazba je za opotřebení vozidla a práci s naložením a vyložením, stěhování do domu nezajišťujeme).

V případě znečištění a poškození vozidla ze strany přepravované osoby, uhradí přepravovaná osoba vzniklou škodu v plné výši.

Při nezrušení jízdy se klientovi účtují náklady, které tímto přepravci vznikly tzn. za přistavení vozidla, případně ujeté km při přistavování.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz