Komu pomáháme?

Peč.služba

Zajišťujeme nepřetržitou pečovatelskou službu od roku 1994 v komplexu bezbariérových bytů v Kladně. Tento komplex je pozůstatkem z dob minulých,  kdy bylo snahou handicapované občany  koncentrovat  do velkých  bezbariérových komplexů.

Život v bezbariérovém bytě situovaném v tomto komplexu umožňuje  žít běžný život se všemi jeho radostmi a starostmi. Lidé zde žijí samotně, se svými partnery, rodiči a dětmi … Partneři, rodiče i naši klienti však stárnou, čas je neúprosný a tak naše občanské sdružení pomáhá tam, kde už se nedostává sil, tam kde zemře rodič, či partner a těžce tělesně postižený člověk zůstává sám.

Některým našim klientům pomůže občasná pomoc, ale velká část  klientů potřebuje péči 24 hodin denně. V současné době poskytujeme službu 47mi těžce tělesně postiženým lidem. Zajišťujeme základní životní potřeby jako je osobní hygiena, přesuny na vozík, na lůžko, oblékání, příprava jídla, nakrmení, přesuny na toaletu, přebalování, … Bez naší pomoci by mnoho našich klientů bylo nuceno odejít do, ústavů a domovů důchodců. Tyto instituce však často o těžce tělesně postižené občany nestojí a tak mnohdy zbývá jen LDN.

Počet návštěv v bytě  klientů je cca 20.000/rok. Naši klienti jsou na péči SPS závislí a bez pomoci SPS se neobejdou. Skladbu klientů tvoří vozíčkáři s postižením třetího stupně a vyšším věkovým průměrem. Velká část klientů je již v seniorském věku, což znamená, že se jejich zdravotní stav zhoršuje a k jejich postižení se přidávají potíže spojené se stárnutím.

Potýkáme se s nedostatkem financí na provoz občanského sdružení, uvítáme každý dar jak finanční, tak materiální. Jak nás můžete podpořit?více zde.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz