Ceník služeb SPS z.s. platný od 1. 3. 2016

Peč.služba  

Obligatorní služby (základní služby)

1) Osobní pomoc
     • do 40 hod. = 130,- Kč/1 hodinu – počítá se po minutách
     • nad 40 hod. = 100,- Kč/1 hodinu
2) Pomoc při zajišťování chodu domácnosti = 120,- Kč/1 hodinu – za každých započatých 15 minut = 30,- Kč

Služba na zavolání = 250,- Kč/1 měsíc – platí se 1 měsíc dopředu, v případě neuhrazení nemá uživatel nárok na využívání této služby.

Neodvolání nasmlouvané pečovatelské služby dle bodu 2b.) Smlouvy:
• Osobní pomoc = 130 ,- Kč/1 hodina
• Pomoc při zajišťování chodu domácnosti = 120,- Kč/1 hodina

Zneužití pečovatelské služby = 50,- Kč
(přivolání přednostní pomoci na službu, která nespadá do služeb přednostních).
Zneužití se nepovažuje v případě, že se uživatel telefonicky dohodne s pečovatelem.

 Fakultativní služby (nepovinné služby)

  1. Kopírování ČB dokumentu A4 = 3,- Kč/1 ks
  2. Zapůjčení mech. vozíku = 5,- Kč/1 den
  3. Zapůjčení Biolampy = 10,- Kč/1 den
  4. Zapůjčení 3 m, 2 m, 1 m nájezdů = 10,- Kč/1 den
  5. Vyčištění vozíku vlastními prostředky = 130,- Kč/1 hod
  6. Autopřeprava ZP osob – viz. ceník Autopřepravy SPS Kladno

Při neuhrazení obligatorních nebo fakultativních služeb v daném termínu převod na další měsíc = 100,- Kč/1 měsíc.

SPS si vyhrazuje právo na změnu ceníku poskytovaných služeb.
Změna je prováděna písemným dodatkem ke smlouvě.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz