Dny Kladna Sletiště

AktualityPtačí budky

Speciální pečovatelská služba se poprvé zúčastnila akce DNY KLADNA  2.-4.9., kde jsme měli stánek s našimi výrobky pro projekt 2000 ptačích budek pro Kladno.  Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy  T-Mobile  MLUVME SPOLU PRO ROK 2016. Zároveň tímto děkuji všem dobrovolníkům z řad příznivců i klientů SPS, kteří nám pomohli se stánken, prezentací, prodejem a to vše zcela dobrovolnou prací, děkujeme.

Poděkování patří také všem, kteří jste podpořili pečovatelskou službu koupí ptačích budek, děkujeme všem.

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz