Ceník služeb SPS z.s. platný od 1. 3. 2016

Peč.služba  

Obligatorní služby (základní služby)
1) Osobní pomoc
     • do 40 hod. = 130,- Kč/1 hodinu - počítá se po minutách
     • nad 40 hod. = 100,- Kč/1 hodinu
2) Pomoc při zajišťování chodu domácnosti =

Čtěte dál ...
1 2
Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz