Přijmeme pečovatele

AktualityFinancováníGalerieKlientiKontaktyPeč.službaPtačí budky

Hledáme 2  muže- pečovatele o ZP osoby do naší pečovatelské služby na 12 hod.směny (ranní/noční) krátký/dlouhý týden. Průměr. hrubá mzda po zkušeb.době cca 20.500,- , dále na  8 hod.směny pondělí až pátek (ranní/odpolední). Průměrná mzda po zkušební době cca 17.500,-.

Čtěte dál ...

Kdo jsme?

Peč.služba

SPS zajišťuje nepřetržitou pečovatelskou pomoc občanům se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí, aby mohli žít důstojný a plnohodnotný život.

Posláním Speciální pečovatelské služby poskytované  je podpora a pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se kvůli svému

Čtěte dál ...

Etický kodex pracovníků Speciální pečovatelské služby

Peč.služba

My, pracovníci a dobrovolníci Speciální pečovatelské služby o.s., jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro naši činnost za závazné.


V souladu s etickými principy sociální

Čtěte dál ...

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností SPS Kladno

Peč.služba

1. Kdo může podat stížnost: otevřete v pdf

 

SPS Kladno pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Čtěte dál ...

Komu pomáháme?

Peč.služba

Zajišťujeme nepřetržitou pečovatelskou službu od roku 1994 v komplexu bezbariérových bytů v Kladně. Tento komplex je pozůstatkem z dob minulých,  kdy bylo snahou handicapované občany  koncentrovat  do velkých  bezbariérových komplexů.

Život v bezbariérovém bytě situovaném v tomto komplexu

Čtěte dál ...

Jaké služby poskytujeme?

Peč.služba

Možnosti toho, co by jste mohli potřebovat nejsou vyčerpány, proto Vás prosíme, pokud máte nápady a návrhy, jak služby zdokonalit a naplnit Vaše potřeby, aby jste dali vědět. Přivítáme i pomoc při shánění sponzorů, na kterých je provoz občanského sdružení závislé. Přivítáme i nabídky na

Čtěte dál ...

Vedení organizace

Peč.služba

Statutární zástupce organizace: Karel Kuchař

Ředitel organizace: Ing. Pavel Šrámek

Manažer provozu: Dana Opltová

Sociální pracovník: Martina Hrubá DiS.

 

Registrované služby: Pečovatelská služba

Čtěte dál ...

Výroční zprávy

Peč.služba  

Vážíme si každé pomoci a se svěřenými prostředky hospodaříme uvážlivě a opatrně. Jak s finančními prostředky nakládáme je patrné z každoroční výroční zprávy, která transparentním způsobem ukazuje jak hospodaříme a svěřené finanční a materiální prostředky využíváme. Všem, kteří nás za uplynulé roky

Čtěte dál ...

Historie SPS

Peč.služba  

Historie Speciální pečovatelské služby sahá do roku 1994. V této době ve 250 bezbariérových bytech byla zajištěna pečovatelská služba od 7 00 do 15 00 hodin. Pro postiženého člověka, který potřebuje pomoci v základních potřebách byla tato péče nedostatečná a řešení pro postiženého člověka bylo

Čtěte dál ...

Ceník autopřepravy SPS z.s. platný od 1. 3. 2016

Peč.služba  One comment


Přistavení vozidla = 30,- Kč - přistavení vozidla se rozumí, je-li vozidlo přistaveno na kterékoliv místo v Kladně a bude účtováno v ceně přepravy .
Plátci poplatku služby na zavolání = 10,- Kč/1 km po Kladně, mimo Kladno 8,- Kč/1 km - kilometry se začínají

Čtěte dál ...
1 2
Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz